2016/06/12

55 Creative Ways To Say NO - 55 kreatív mód, hogyan mondjunk NEMET

Találtam egy dokumentumot a mappámban, amiben 55 mondat volt, hogy hogyan mondjunk nemet (angolul). Most Neked is megmutatom, hogy hogyan mondj NEMET 55 kreatív módon. (Mellé írtam a magyar változatot is, angolul keveset értő olvasóinknak.)

1. It is not a priority for me at this time. Most nem ez az első nálam.
2. I’d rather stick a needle in my eye. Or yours. Inkább szúrom ki a szememet egy tűvel! Vagy a tiédet.
3. My schedule is up in the air right now. Nincs rá időm, teli vagyok programokkal (szó szerint: az időbeosztásom jelenleg a levegőben van.)
4. I don’t love it, which means I’m not the right person for it. Nem szeretem, ami azt jelenti, hogy nem én vagyok a megfelelő ember erre.
5. I would prefer another option. Én mást javasolnék.
6. I love it, but I know in my gut I’m not the person to execute. Szeretem, de tudom ("a zsigereimben"), hogy nem én vagyok a személy, akinek végre kell hajtania.
7. I would prefer a night with Keanu Reeves, but that’s just me. Nevermind. Jobban szeretnék egy éjszakát Keanu Reeves-sel, de ez vagyok én. Mindegy/hagyjuk.
8. I would be the absolute worst person to do this, are you out of your mind? Én lennék a legrosszabb ember erre, magadnál vagy?
9. Life is too short to do things you don’t love. Az élet túl rövid arra, hogy olyan dolgokat csináljunk, amiket nem szeretünk.
10. I no longer do things that make me want to kill myself. Nem csinálok olyan dolgokat hosszútávon, amik miatt öngyilkos akarnék lenni/meg akarnám ölni magamat.
11. You should do this yourself, you would be awesome at it. Meg kell tenned magadért, te klassz lennél ebben/erre.
12. I would love to say yes to everything, but that would be stupid. Mindenre igent szeretnék mondani, de az hülyeség lenne.
13. Hell, no! A pokolba is, nem!
14. Some things have come up that need my attention. Néhány dolog közbejött, amiknek szükségük van a figyelmemre. 
15. My instincts tell me I’m just not suitable for this. Az ösztönöm azt súgja, hogy nem vagyok alkalmas erre.
16. There is a person who totally kicks ass at this. I am not that person. Van egy ember, aki totál jó ebben. Ez nem én vagyok.
17. It would cause the slow withering death of my soul. So, no. Ez a lelkemet lassan halálra "szárítaná". Szóval nem.
18. Look! Squirrel! Nézd, mókus!
19. Nope. Nem. (Angol szleng)
20. My word of the year is ‘Rest’, so I can’t fit another thing in. Erre az évre az a szavam, hogy 'pihenés', szóval nem tudok más dolgot belerakni.
21. No way, Jose. Kizárt, Józsi!
22. Ask me again in a year. Kérdezz rá később egy év múlva. 
23. I know someone that might be a fit for that. I’ll email you their information. Tudok valakit, aki jó lenne erre. Elküldöm e-mailben az információkat róla!
24. You’re so kind to think of me, but I can’t. Rendes vagy, hogy gondoltál rám, de nem tudok...
25. Maybe another time. Talán máskor.
26. Sounds great, but I can’t commit. Jól hangzik, de nem tudom megcsinálni.
27. No thank you, but it sounds lovely. Nem, kösz, de bájosan hangzik.
28. Not now. Most nem.
29. I’m not able to set aside the time needed. Nem vagyok elérhető, hogy melléhelyezzem az időt, ami szükséges.
30. I’m honored, but I can’t. "Tisztelt" vagyok, de nem tudom/tudok.
31. I’ve got too much on my plate right now. Most túl sok dolgom van. (szó szeirnt: " most túl sok van a tányéromon")
32. I’d love to – can’t. Szeretnék ... de nem tudok.
33. I don’t think so. Nem hiszem.
34. Unfortunately not. Sajnos nem.
35. Apologies, but I can’t make it. Bocs, de nem tudom megcsinálni.
36. Can I get back to you on that? Visszatérhetünk még erre (késsőb)?
37. Not in this lifetime. Nem ebben az életben.
38. My advisors won’t agree to it. A tanácsadóm nem fog beleegyezni.
39. I’m not the person you’re looking for. Nem az az ember vagyok, akit te keresel.
40. Sorry, no can do. Bocs, nem tudom megcsinálni.
41. I can’t do that. But here is what I can do. Nem tudom megcsinálni, de... itt van, amit igen.
42. How about no? Mit szólsz ahhoz, hogy nem?
43. I’ll be out of town (the country/the solar system). Nem leszek itt(hon) (az országban/az univerzumban)
44. I am unavailable. Elérhetetlen vagyok.
45. Sorry, i’m already booked. Bocsi, de már el vagyok foglalva.
46. I’m not interested. Nem érdekel.
47. I don’t want to. (works for 2 year olds!) Nem akarom. (2 éveseknek dolgozom!)
48. It’s not my thing. Ez nem az én dolgom.
49. That doesn’t work for me. Nem jó nekem; nem működik.
50. Listen, I have to get going, but thanks for asking. Figyelj, nekem mennem kell, de kösz, hogy megkérdezted. 
51. I’d rather remove my own gallbladder with an oyster fork. Inkább eltávolítanám az epehólyagomat egy osztrigavillával. 
52. Sounds tempting, but I’ll have to pass. Csábítóan hangzik, de át kell adnom.
53. Thursday’s out. How about never? Is never good for you? A csütörtök elment. Mi van a sohával? A soha jó lesz neked?
54. Absolutely not. Abszolút nem.
55. No. Nem.


*Ami pirossal ki van emelve, az azért van kiemelve, mert a KEDVENCEIM közé tartozik!*

Ha hibát találsz a fordításban, akkor azt jelezd! (Hozzászólásban, e-mailben, amit megtalálhatsz az oldalsávban!)

Fordította: @Lulu


@Lulu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése